Practica judiciara-spete comentate

ACHITARE. MIJLOACE DE PROBA ADMINISTRATE ILEGAL. Decizia penala nr. 119 din 18 februarie 2010. Prin sentinta penala nr. 105 din 29.05.2009, pronuntata de Judecatoria Bicaz, judetul Neamt, în baza art.86 alin.(2) din O.U.G. nr.195/2002, republicata, raportat la art.37 lit. a Cod penal, cu aplicarea art. 74 alin.(1) lit.c) Cod penal, art.76 alin.(1) lit.e Cod penal si a art. 80 Cod penal, a fost condamnat inculpatul S.V., judetul Neamt, cetatean roman, studii 8 clase, macaragiu la S.C.F.S.A., recidivist, cu domiciliul în comuna T., judetul Neamt, la pedeapsa de 4 (patru) luni închisoare, pentru savârsirea infractiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul având permisul de conducere anulat. În baza art.87 alin.(1) din O.U.G. nr.195/2002, republicata, raportat la art.37 lit. a Cod penal, cu aplicarea art. 74 alin.(1) lit.c Cod penal, a art.76 alin.(1) lit. d Cod penal si a art. 80 Cod penal, a fost condamnat acelasi inculpat, la pedeapsa de 9(noua) luni închisoare, pentru savârsirea infractiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice, având o imbibatie alcoolica peste limita legala. În temeiul art.art.33 lit. a Cod penal si a art. 34 lit. b Cod penal, s-a aplicat inculpatului pedeapsa de 9 (noua) luni închisoare. În baza art. 83 Cod penal, s-a revocat beneficiul suspendarii conditionate a executarii pedepsei de 8(opt) luni închisoare, aplicata prin sentinta penala nr. 98/06.03.2006 pronuntata de Judecatoria Bicaz, ramasa definitiva prin neapelare, si s-a dispus executarea, în întregime, a acestei pedepse, ce s-a cumulat cu pedeapsa aplicata prin prezenta sentinta si inculpatul executa pedeapsa de 1(unu) an si 5(cinci) luni închisoare. În temeiul art.357 alin.3 Cod procedura penala, s-a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art.64 alin.(1) lit. a teza a II-a si lit.b Cod penal, în conditiile art.71 alin.(2) Cod penal. În temeiul art.191 alin.1 Cod procedura penala, a fost obligat inculpatul sa plateasca statului suma de 200 lei, cheltuieli judiciare avansate de stat. S-a constatat ca inculpatul a avut aparator ales în faza cercetarii judecatoresti. Pentru a pronunta aceasta hotarâre, prima instanta a retinut urmatoarele: Prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Bicaz nr. 79/P/2008 din 10.03.2008, s-a dispus punerea în miscare a actiunii penale si trimiterea în judecata a inculpatului S.V., sub aspectul savârsirii, în concurs, în stare de recidiva postcondamnatorie, a infractiunilor de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul având permisul de conducere anulat si cu o îmbibatie alcoolica, în sânge, ce depaseste limita legala, prev. de art.86 alin.2 si art. 87 alin 1 din O.U.G. nr.195/2002, republicata, cu aplicarea art.33 lit a Cod penal si a art.37 lit a Cod penal. Prin actul de sesizare s-a retinut, în fapt, ca în noaptea de 19 ianuarie 2008, în jurul orei 23.15, inculpatul conducea autoturismul, pe raza comunei T., pe DN 126, pe directia T.– B.. Inculpatul a fost oprit în trafic de catre organele de politie si, întrucât mirosea, în mod evident, a alcool, i-au fost recoltate probe biologice, în urma carora s-a constatat faptul ca la ora 23.45 avea o alcoolemie de 1,10g%o, conform buletinului de analiza toxicologica nr.117/24.01.2008 al S.M.L. Neamt ( f.8, d.u.p.). Totodata, s-a constatat ca inculpatul a avut permisul de conducere anulat, la data de 19.04.2006, prin sentinta penala nr.98/06.03.2006 a Judecatoriei Bicaz, prin care a fost condamnat la 8(opt) luni închisoare, cu suspendarea executarii pedepsei, pentru savârsirea infractiunii prev. de art.79 alin.1 din O.U.G. nr.195/2002, republicata ( fila 9 d.u.p.). Actul de sesizare se probeaza cu înscrisurile aflate în dosarul de urmarire penala: procesul-verbal de constatare (filele 5-7), buletinul de analiza toxicologica (fila 8), adresa I.P.J. Neamt nr.40211/2007 (fila 9), declaratii martori (filele 10-13), fisa de cazier judiciar a inculpatului (f.14), recunoasterea acestuia (filele 15-17). Cauza a fost înregistrata pe rolul Judecatoriei Bicaz la data de 18.03.2008, sub nr. 749/188/2008. Inculpatul, legal citat, a fost aparat de un avocat ales. La dosar s-a atasat fisa de cazier judiciar a inculpatului (f.27,43). În cadrul cercetarii judecatoresti, la termenul din 12.11.2008, instanta a procedat la audierea inculpatului (declaratie fila 16) si a încuviintat cererile de probe formulate în cauza: pentru procuror, proba testimoniala, audierea martorilor din lucrari, B.P. si S.E., iar pentru inculpat, prin aparator, în circumstantiere, proba testimoniala - ascultarea unei martore, S.M., si proba cu înscrisuri, acte medicale si certificat de încadrare în grad de handicap, pentru numitul P.I... Proba testimoniala admisa a fost administrata în sedinta publica din data de 25.02.2009. Analizând, în mod coroborat, ansamblul materialului probator administrat în cauza, Judecatoria a retinut urmatoarea situatie de fapt: Inculpatul a avut permisul de conducere anulat, la data de 19.04.2006, prin sentinta penala nr.98/06.03.2006 a Judecatoriei Bicaz (definitiva prin neapelare), pentru savârsirea infractiunii prev. de art.79 alin.1 din O.U.G. nr.195/2002. Inculpatul este casatorit cu martora S.E., mama unui copil major epileptic, numitul P.I.G., în vârsta de 18 ani. În seara zilei de 19 ianuarie 2008, în jurul orei 18,00, împreuna cu sotia si cu un vecin, inculpatul a consumat doi litri de vin, apoi a dormit pâna la ora 23.00, când, la cererea sotiei, a condus autovehiculul, pe o distanta de 3 km, pe DN 12 C, de la domiciliu, sat S., comuna T., pâna în localitatea T., unde, la ora 23.15, a fost oprit în trafic pentru verificare, de catre organele de politie si, întrucât mirosea a alcool, i-au fost recoltate probe biologice în urma carora s-a constatat faptul ca la ora 23.45 avea o alcoolemie de 1,10g%o. Inculpatul, împreuna cu sotia sa si cu fiul acesteia antementionat, se deplasau cu autoturismul spre locuinta martorei S. din satul T., din aceeasi comuna, pentru a lua unele lucruri personale ale fiului ei, P.I.G. si unele retete, cu scopul de a pleca pe 20 ianuarie 2009, împreuna cu fratele martorei si numitul P.I.G., la Târgu Mures, pentru un examen medical al fiului acesteia, epileptic; scopul vizat nu a fost atins, martora revenind asupra hotarârii. Fiind audiat, atât în cursul urmariri penale, cât si în etapa cercetarii judecatoresti, inculpatul a recunoscut savârsirea faptelor. Comiterea faptelor si vinovatia inculpatului sunt dovedite cu probatoriul administrat în cursul urmaririi penale si în etapa cercetarii judecatoresti: în faza urmaririi penale - procesul-verbal de constatare a infractiunii, buletinul de analiza toxicologica nr.117/24.01.2008 al S.M.L. Neamt, adresa I.P.J. Neamt nr.40211/2007, prin care se atesta ca inculpatul avea permisul de conducere anulat, declaratii martori, fisa de cazier judiciar a inculpatului, recunoasterea inculpatului (filele 5-16 d.u.p,), iar în fata instantei - declaratiile martorilor din lucrari, declaratiile de recunoastere integrala a faptelor date de inculpat (f.16,32,34). Din fisa de cazier judiciar rezulta ca Judecatoria Bicaz, prin sentinta penala nr.98/06.03.2006 (definitiva la 19.03.2006, prin neapelare), l-a condamnat pe inculpat la 8 luni închisoare, cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei (art.81 Cod penal), pentru comiterea infractiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana având în sânge o îmbibatie alcoolica ce depaseste limita legala, prevazute în art.79 alin 1 din O.U.G. nr.195/2002, republicata, în vigoare la acea data, fapta incriminata, în prezent, în textul art. 87 alin.1 din acelasi act normativ. Prin efectul art.82 alin 1, termenul de încercare are, în speta, o durata de 2 ani si 8 luni, împlinindu-se la 19 noiembrie 2008, când, conform art. 86 Cod penal, ar fi intervenit reabilitarea de drept a condamnatului S.V., daca în cursul acestui termen acesta nu ar fi savârsit nici o infractiune si nici nu s-ar fi pronuntat revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei, potrivit art.83 Cod penal, conditii neîndeplinite în cauza, întrucât faptele pendinte, prev. în art.86 alin.2 si art.87 alin 1 Cod penal, au fost comise în 19 ianuarie 2008, deci în interiorul termenului de încercare. Pe cale de consecinta, inculpatul a comis faptele în stare de recidiva mare postcondamnatorie, prev. de art 37 lit a Cod penal, în cauza nefiind incidente prevederile art.38 Cod penal. În drept, fapta inculpatului S.V. care, cu permisul de conducere anulat, în 19.04.2006 si cu o îmbibatie alcoolica de 1,10 g%o, a condus, în ziua de 19.01.2008, pe DN 12C, pe raza satului T., comuna T., judetul Neamt, autoturismul, nr. de înmatriculare NT 03 UVG, întruneste, sub aspectul laturii obiective, elementele constitutive ale infractiunilor de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice de catre o persoana având permisul de conducere anulat si o îmbibatie alcoolica de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge, în concurs real, prevazute de art.86 alin.2 si art.87 alin.1 din O.U.G. nr.195/2002, republicata, cu aplicarea pentru fiecare fapta a art.37 lit a Cod penal si apoi art. art.33 lit.a Cod penal. Sub aspectul laturii subiective, atitudinea subiectiva a inculpatului se caracterizeaza prin intentie indirecta, prevazuta de art. 19 pct. 1 lit. b din Cod penal. Astfel, inculpatul a prevazut urmarea imediata a faptei savârsite (starea de pericol social) si, desi nu a urmarit-o, a acceptat posibilitatea producerii ei. Constatând ca sunt îndeplinite conditiile prevazute de art. 345 alin. 2 din Codul de procedura penala, respectiv faptele exista, constituie infractiuni si sunt savârsite de inculpatul S.V., instanta a dispus condamnarea acestuia pentru savârsirea, în stare de recidiva mare postcondamnatorie si în concurs real, a infractiunilor prevazute si pedepsite de art.86 alin. 2 si de art.87 alin 1 din O.U.G. nr.195/2002 republicata, modificata si completata (conducere a unui autovehicul pe drumurile publice de catre o persoana având permisul de conducere anulat si o îmbibatie alcoolica de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge), cu aplicarea, pentru fiecare infractiune a art.37 lit a Cod penal si a art.33 lit.a, 34 lit b Cod penal. La individualizarea si dozarea pedepsei, instanta a tinut seama de criteriile generale de individualizare a pedepsei, prevazute de art. 72 din Cod penal, si anume:dispozitiile partii generale a codului penal, limitele de pedeapsa fixate în legea speciala - O.U.G. nr.195/2002, republicata, art.86 alin 2, art.87 alin 1-, de gradul de pericol concret al faptelor savârsite (rezultat din modul si mijloacele de savârsire a faptelor, de scopul urmarit, de urmarea care s-ar fi putut produce - art.18 ind. 1 alin 2 Cod penal), de persoana inculpatului (barbat casatorit, încadrat în munca, în vârsta de 54 de ani, diabetic, cu un comportament corespunzator în societate, bun crestin, cu un copil major epileptic în întretinere) si de împrejurarile care atenueaza raspunderea penala (în speta se va retine circumstanta personala prev. de art.74 alin 1 lit c, cu efectul statuat în art.76 alin1 lit e Cod penal, motivat de atitudinea procesuala sincera, de recunoastere a faptelor si regret pentru comiterea lor - avuta de inculpat atât în cursul urmariri penale, cât si al judecatii), precum si de împrejurarile care agraveaza raspunderea penala (în cauza, starea de recidiva mare postcondamnatorie - având ca prim termen condamnarea prin sentinta penala nr.98/06.03.2006, definitiva, a Judecatoriei Bicaz, la 8 luni închisoare, cu suspendare conditionata executarii pedepsei, pentru infractiunea prev. si ped. actualmente de art.87 alin. 1 Cod penal, iar ca termen secund, concursul real de infractiuni - art.86 alin 2, art.87 alin. 1 din O.U.G. nr.195/2002, republicata). Nu se justifica retinerea, în favoarea inculpatului, a circumstantei personale judiciare reglementate de art.74 lit. a Cod penal, datorita perseverentei infractionale a acestuia, dedusa din comiterea aceleiasi infractiuni care atrage starea de recidiva, fapta înscrisa în anul 2006 în art. 79 alin.1din O.U.G. nr. 195/2002, iar, în prezent, în art.87 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002, republicata si modificata.). Constatând concursul între cauzele de agravare (starea de recidiva, art.37 lit.a Cod penal si concursul de infractiuni, art.33 lit a Cod penal) si cauza de atenuare (circumstanta atenuanta judiciara - art.74 lit. c Cod penal), instanta a facut aplicarea art.80 alin 1, dupa ce a stabilit, pentru fiecare fapta, câte o pedeapsa principala cu închisoarea, sub minimul special, dând efect art.52 Cod penal si art.76 alin 1 lit e ,d Cod penal. Asfel, instanta a condamnat pe inculpat, pentru comiterea faptei penale prev.de art.86 alin. 2 din O.U.G. nr. 195/2002 si pentru savârsirea infractiunii statuata în art.87 alin 1 din O.U.G. nr.195/2002, ambele cu aplicarea art.37 lit a Cod penal, art.74 alin 1 lit c Cod penal, art.76 alin 1 lit d Cod penal si art 80 Cod penal. Totodata, s-a aplicat inculpatului pedeapsa rezultanta de 9 luni închisoare, conform art 34 lit. b Cod penal, s-a revocat beneficiul suspendarii conditionate a executarii pedepsei de 8 luni închisoare, aplicata prin sentinta penala nr.98/2006 a Judecatoriei Bicaz, pedeapsa pe care a cumulat-o cu pedeapsa rezultanta, inculpatul urmând sa execute, în regim de detentie, pedeapsa de 1(unu) an si 9 (noua) luni închisoare, în temeiul art.83 alin. 1 Cod penal. Sub aspectul pedepselor accesorii, s-a facut aplicarea art.357 alin. 3 din Codul de procedura penala, interzicând inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art.64 alin 1 lit a teza a II –a si lit b Cod penal, în conditiile art.71 alin 2 Cod penal. În aplicarea deciziei nr. 74/2007 (RIL), la alegerea acestor pedepse accesorii au fost avute în vedere criteriile stabilite prin art.71 alin. 3 Cod penal. Constatând culpa sa, atât sub aspectul nasterii raportului juridic de drept penal substantial, dar si pe planul nasterii raportului juridic procesual penal, în temeiul art. 191 alin. 1 din Codul de procedura penala, a fost obligat inculpatul la plata sumei de 200 lei, cheltuieli judiciare catre stat, tinând cont si de cheltuielile avansate de stat în faza de urmarire penala. Împotriva sentintei a declarat apel, în termen legal, inculpatul, fara sa-l motiveze în scris si, desi legal citat, nu s-a prezentat în instanta sa-l sustina. Aparatorul desemnat al inculpatului a solicitat admiterea apelului si reducerea pedepsei aplicate, în raport de circumstantele personale ale inculpatului. Apelul este nefondat. Instanta de control judiciar, verificând, în temeiul art. 378 alin. 1 Cod procedura penala, hotarârea atacata, pe baza lucrarilor si materialului din dosarul cauzei, în raport de motivele invocate, cât si sub toate aspectele de fapt si de drept, în conformitate cu dispozitiile art. 371 alin. 2 Cod procedura penala, constata aceasta este legala si temeinica. Prima instanta a retinut o situatie de fapt corecta, a dat o încadrare juridica legala faptelor si a retinut vinovatia inculpatului, pe baza unor probe certe, legal administrate si temeinic apreciate si motivate. Din analiza întregului material probator administrat în cauza, respectiv procesul-verbal de constatare a infractiunii, buletinul de analiza toxicologica nr.117/24.01.2008 al S.M.L. Neamt, adresa I.P.J. Neamt nr.40211/2007, prin care se atesta ca inculpatul avea permisul de conducere anulat, declaratiile martorilor, coroborate cu recunoasterea inculpatului, rezulta ca acesta din urma, în noaptea de 19 ianuarie 2008, în jurul orei 23.15, a condus autoturismul marca ,,Dacia”, cu numarul de înmatriculare NT 03 UVG pe raza comunei Tasca, pe DN 126, pe directia Tasca – Bicaz, fiind oprit în trafic de catre organele de politie si, întrucât mirosea, în mod evident, a alcool, i-au fost recoltate probe biologice, în urma carora s-a constatat faptul ca la ora 23.45 avea o alcoolemie de 1,10g%o, conform buletinului de analiza toxicologica nr.117/24.01.2008 al S.M.L. Neamt (f.8, d.u.p.). Totodata, s-a constatat ca inculpatul a avut permisul de conducere anulat, la data de 19.04.2006, prin sentinta penala nr.98/06.03.2006 a Judecatoriei Bicaz, prin care a fost condamnat la 8(opt) luni închisoare, cu suspendarea executarii pedepsei, pentru savârsirea infractiunii prev. de art.79 alin.1 din O.U.G. nr.195/2002, republicata (fila 9 d.u.p.). În procesul de individualizare judiciara a pedepsei, prima instanta a avut în vedere toate criteriile înscrise în art. 72 si art. 52 Cod penal, tinând seama de gradul de pericol social al faptei, limitele de pedeapsa prevazute de lege, persoana inculpatului, precum si împrejurarile care atenueaza sau agraveaza raspunderea penala. Fata de pericolul social ridicat al faptelor, determinat de starea de potential pericol pentru siguranta circulatiei rutiere, de limitele de pedeapsa prevazute de art. 87 alin 1 si art. 86 alin 2 din O.U.G. nr. 195/2002, republicata, de persoana inculpatului, în vârsta de 55 de ani, recidivist, încadrat în munca, pedepsele aplicate au fost corect individualizate si nu se impune reducerea lor. De altfel, desi inculpatul este recidivist post - condamnatoriu, fiind condamnat anterior, prin sentinta penala nr.98/06.03.2006 a Judecatoriei Bicaz, la 8(opt) luni închisoare, cu suspendarea executarii pedepsei, pentru savârsirea infractiunii prev. de art.79 alin.1 din O.U.G. nr.195/2002, republicata, iar infractiunile deduse judecatii au fost comise înauntrul termenului de încercare, stabilit prin sentinta sus aratata, prima instanta a retinut dispozitiile art. 74 alin. 1 lit. c Cod penal, privind circumstantele atenuante si a aplicat pedepse sub minimul special, conform dispozitiilor art. 76 Cod penal. Pentru aceste considerente prin d.p. nr. 320/A din 12.11.2009 pronuntata de Tribunalul Neamt s-a dispus în temeiul art. 379 pct. 1 lit. b din Codul de procedura penala, respingerea, ca nefondat, a apelului declarat de inculpatul S.V., împotriva sentintei penale nr. 105 din 29.05.2009, pronuntata de Judecatoria Bicaz, judetul Neamt. S-a mentinut sentinta atacata. În temeiul art. 189 alin. 1 din Codul de procedura penala, onorariul în suma de 200 lei, pentru aparatorul desemnat din oficiu, pentru inculpat, s-a avansat Baroului Neamt din fondurile Ministerului Justitiei. În temeiul art. 192 alin. 2 Cod procedura penala, a fost obligat inculpatul apelant sa plateasca statului suma de 130 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare în apel. Împotriva deciziei penale mai sus mentionate a declarat recurs în termen legal inculpatul S.V. fara a-l motiva în scris. Prin concluziile orale puse în fata instantei de recurs de aparator, inculpatul S.V. prin aparatorul sau, a invocat netemeinicia hotarârilor anterioare în ceea ce priveste individualizarea judiciara a pedepselor. În dezvoltarea acestui motiv de recurs, inculpatul a solicitat reducerea pedepselor aplicate, având în vedere gradul de pericol social concret al faptelor comise pe care îl apreciaza a fi scazut, precum si atitudinea sa sincera adoptata în fata organelor judiciare. Analizând decizia penala recurata din oficiu în limitele cazurilor de casare prev. de art.385/9 Cpp ce se iau în considerare din oficiu, Curtea a constatat ca recursul inculpatului este fondat: Examinând actele si lucrarile efectuate în prezenta cauza, Curtea a constatat ca în mod gresit în cauza s-a pronuntat o solutie de condamnare a inculpatului pentu savârsirea infractiunii de conducere a unui autovehicul pe drumuriel publice, având o îmbibatie alcoolica peste limita legala prev. de art. 87 al.1 din OUG nr.195/2002. Potrivit prevederilor art.64 al.2 C.p.p., mijloacele de proba obtinute în mod ilegal nu pot fi folosite în procesul penal. Aplicând acest principiu de drept procesual la speta de fata, Curtea a constatat ca mijlocul de proba prin care s-a stabilit îmbibatia alcoolica a inculpatului si pe care s-a fondat condamnarea inculpatului pentru infractiunea prev. de art. 87 al.1 din OUG nr.195/2002 a fost obtinut ilegal, cu încalcarea prevederilor Ordinul nr. 376 din 10 aprilie 2006 al Ministrului Sanatatii. Art. 6 lit.a din Normele metodologice privind prelevarea probelor biologice în vederea stabilirii intoxicatiei etilice, aprobate prin Ordinul nr. 376 din 10 aprilie 2006 al Ministrului Sanatatii, prevede ca pentru determinarea alcoolemiei se preleveaza 2 (doua) probe de sânge din vena la interval de o ora între prelevari, fiecare proba continând 10 ml sânge. Examinând Buletinul de analiza Toxicologica-alcoolemie nr.17 din data de 19.01.2008 emis de Serviciul de medicina legala Neamt se constata ca inculpatului S.V., i s-a prelevat doar o singura proba de sânge la ora 23.45, nesocotindu-se astfel prevederile art. 6 lit.a din Ordinul nr. 376 din 10 aprilie 2006 al Ministrului Sanatatii. Distinct de aceasta neregularitate, Curtea a constatat ca în cursul urmaririi penale, nu s-au respectat nici prevederile art.14 al.3 din Ordinul nr. 376 din 10 aprilie 2006 al Ministrului Sanatatii potrivit carora în situatia în care transportul sau depunerea probelor prelevate nu poate fi efectuat imediat, acestea se pastreaza la frigider, în sediile unitatilor de politie, timp de maximum 3 zile. Din interpretarea normei legale mentionate rezulta ca, în mod obisnuit, probele biologice prelevate trebuie înaintate în vederea prelucrarii imediat, acceptându-se ca, în cazuri exceptionale, aceasta sa se realizeze în maxim de 3 zile si numai cu conditia de a fi pastrate la frigider la o temperatura cuprinsa între 0 si 4 grade C, dispozitiile legale fiind edictate pentru evitarea degradarii probelor în situatiile în care acestea nu pot fi pastrate în mod real la temperatura scazuta. În speta, de la data prelevarii probelor biologice, respectiv 19 ianuarie 2008 si pâna la data prelucrarii lor, respectiv 23 ianuarie 2008, au trecut mai mult de 3 zile, fiind evident ca si aceste dispozitii legale au fost încalcate. Curtea a mai retinut ca, organul de urmarire penala nu a invocat si dovedit situatii exceptionale care sa fi determinat întârzierea transportului si depunerii probelor biologice care sa justifice nedepunerea acestora imediat, depasindu-se si timpul prevazut de norma legala în care este garantata pastrarea nealterata a probelor biologice si care sa conduca la certitudinea ca rezultatul din buletinul de analiza este corect. Mai mult, nu s-a probat, prin nici un mijloc de proba, ca probele biologice prelevate de la inculpat au fost pastrate în conditiile impuse de dispozitia legala mentionata. În consecinta, a fost înlaturat din materialul probator administrat în cauza buletinul de analiza toxicologica – alcoolemie nr.117 din 24.01.2008 al SML Neamt. Urmare a înlaturarii acestei probe, nu se mai poate dovedi îmbibatia alcoolica avuta în sânge de catre inculpat la momentul depistarii sale, astfel încât, în mod gresit s-a dispus condamnarea inculpatului pentru savârsirea infractiunii prev. de 87 alin 1 din OUG 195/2002, impunându-se achitarea acestuia în baza art.11 pct.2 lit. a în ref. la art.10 lit. b cod procedura penala, întrucât fapta nu este prevazuta de legea penala, constituind contraventie. Prin condamnarea inculpatului pentru comiterea acestei infractiuni, atât instanta de fond cât si instanta de apel au comis o grava eroare de fapt, fiind incident cazul de casare prev. de art.385 ind.9 pct.18 cod procedura penala. În ceea ce priveste critica inculpatului referitoare la cuantumul excesiv al pedepsei aplicate pentru savârsirea infractiunii prev. de 86 al.2 din OUG nr.195/2002, Curtea nu a putut-o primi. Referitor la persoana faptuitorului, instanta de recurs a retinut ca acesta a mai intrat în conflict cu legea penala, fiind în stare de recidiva postcondamnatorie, inculpatul fiind condamnat tot pentru infractiuni la circulatia pe drumurile publice, ceea ce probeaza o anumita perseverenta infractionala, motive pentru care atitudinea sincera a inculpatului manifestata în cursul procesului penal si starea de sanatate precara a inculpatului sunt argumente insuficiente pentru a retine solicitarea acestuia. Si considerentele de natura obiectiva împiedica o asemenea concluzie, întrucât, conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul având permisul de conducere anulat, creeaza o stare de pericol pentru toti participantii la trafic, putându-se concretiza în evenimente rutiere ce se pot solda cu pagube materiale si cu victime omenesti, si aceasta indiferent de distanta parcursa. De altfel, Curtea a constatat ca inculpatul a beneficiat clementa primei instante care i-a aplicat o pedeapsa orientata sub minimul special prevazut de textul incriminator, ca urmare a retinerii de circumstante atenunate. În considerarea celor expuse, în baza art 385/15 pct.2 lit. d Cpp s-a admits recursul declarat de inculpatul S.V. împotriva D.p. nr. 320/A din 12.11.2009 pronuntata de Tribunalul Neamt în dos.749/188/2008 cu privire la gresita condamnare a inculpatului pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 87 al.1 din OUG nr.195/2002. S-a casat în totalitate decizia penala recurata si în parte sentinta nr. 105 din 29.05.2009 a Judecatoriei Bicaz. Retinând cauza spre rejudecare si în fond în baza art.11 pct.2 lit.a rap la art.10 lit.b C.p.p. inculpatul S.V. a fost achitat pentru savârsirea infractiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice, având o îmbibatie alcoolica peste limita legala prev. de art. 87 al.1 din OUG nr.195/2002, întrucât fapta nu este prevazuta de legea penala. În baza art. 83 C.p. s-a cumulat pedeapsa de 4 luni aplicata în cauza pentru savârsirea infractiunii prev. de 86 al.2 din OUG nr.195/2002 cu pedeapsa 8 luni închisoare aplicata inculpatului prin S.p.nr.98 din 6.03.2006 pron Judec. Bicaz a carei suspendare a executarii a fost revocata. S-au mentinut celelalte dispozitii ale sentintei nr. 105 din 29.05.2009 a Judecatoriei Bicaz. Sursa- http://www.jurisprudenta.com/speta/achitare-mijloace-de-prob%C4%83-administrate-ilegal-qvv76/_______________________________________________________ INFRACTIUNI PRIVIND CIRCULATIA PE DRUMURILE PUBLICE Dosar nr. 12274/280/2008 R O M Â N I A TRIBUNALUL ARGES SECTIA PENALA DECIZIA PENALA NR. 15 Sedinta publica de la 26 Ianuarie 2010 Completul compus din: PRESEDINTE M. D. Judecator N. G. Grefier A. C. Parchetul de pe lânga Tribunalul Arges este reprezentat prin procuror D. M. T. S-a luat în examinare, pentru solutionare, apelul declarat de PARCHETUL DE PE LÂNGA JUDECATORIA PITESTI, împotriva sentintei penale nr. 1706 din data de 23.10.2009, pronuntata de Judecatoria Pitesti în dosarul nr. 12274/280/2008, intimat – inculpat fiind M. R. C. , fiul lui (...), nascut la data de (...), domiciliat în (...), CNP – (...). La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns intimatul – inculpat M. R. C. , personal si asistat de avocat T. A. . Procedura de citare este legal îndeplinita. S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care: S-a procedat la înregistrarea cauzei cu mijloace tehnice, potrivit dispozitiilor art. 304 Cod procedura penala. Instanta îi aduce la cunostinta intimatului – inculpat dispozitiile art. 70 Cod procedura penala, respectiv dreptul de a nu face nicio declaratie, atragându-i-se totodata atentia ca ceea ce declara poate fi folosit si împotriva sa. Intimatul – inculpat M. R. C. arata ca doreste sa dea declaratie în fata instantei de apel. În temeiul dispozitiilor art. 378 Cod procedura penala, s-a procedat la ascultarea intimatului – inculpat, raspunsurile acestuia fiind consemnate în scris. Aparatorul intimatului – inculpat si reprezentanta Parchetului, precizeaza pe rând ca nu mai au alte cereri de formulat în cauza, solicitând cuvântul asupra apelului. Tribunalul în raport de aceasta împrejurare, constata apelul în stare de judecata si acorda cuvântul asupra acestuia. Reprezentanta Parchetului, având cuvântul, arata ca suntem în apelul Parchetului de pe lânga Judecatoria Pitesti, împotriva sentintei penale nr. 1706 din data de 23.10.2009 a Judecatoriei Pitesti. Precizeaza ca a criticat solutia primei instante întrucât în mod gresit a achitat inculpatul pentru savârsirea infractiunii prevazuta si pedepsita de art. 87 alin. 1 din OUG 195/2002, republicata, retinând în mod gresit ca pentru calcularea alcoolemiei sunt necesare doua recoltari, în speta fiind vorba despre o singura recoltare. Urmarea producerii unui eveniment rutier soldat cu pagube materiale, Politia Rutiera s-a deplasat la fata locului constatând ca inculpatul dând semne ca ar fi consumat alcool a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,85 mg./l alcool în aerul expirat. Inculpatul a fost condus la Spitalul Judetean Arges în vederea recoltarii probelor biologice de sânge, cu prilejul primei recoltari stabilindu-se o valoare de 1,30 gr. % 0 ( ora 01:55), iar în ceea ce priveste cea de-a doua recoltare, inculpatul a refuzat sa i se mai preleveze sânge. Apreciaza ca a facut dovada vinovatiei inculpatului deoarece si în faza cercetarilor judecatoresti în prima instanta, Institutul National de Medicina Legala Mina Minovici Bucuresti a avizat expertiza efectuata în faza de urmarire penala si a precizat ca singura metoda stiintifica de stabilire a valorii reale a alcoolemiei, este proba prelevarii de sânge. Având în vedere toate aceste aspecte, solicita admiterea apelului declarat de Parchetul de pe lânga Judecatoria Pitesti asa cum a fost formulat, înlaturarea aspectelor de nelegalitate si netemeinicie semnalate, iar pe fond sa se dispuna cu privire la condamnarea inculpatului pentru savârsirea infractiunii retinuta în sarcina acestuia asa cum i se retine în actul de sesizare si anume cea prevazuta de art. 87 alin. 1 din OUG 195/2002, republicata. Aparatorul intimatului – inculpat M. R. C. , având cuvântul, solicita respingerea apelului declarat de Parchetul de pe lânga Judecatoria Pitesti ca nefondat, mentinerea sentintei instantei de fond ca legala si temeinica. În aceasta speta, ne aflam într-o situatie oarecum atipica. Este vorba de o persoana care, asa cum a declarat, a consumat 4 cutii de bere de 0,5 l cantitativ la un anumit interval de timp, având în vedere ca inculpatul are o înaltime de 1,85 m si 122 Kg. În aceste conditii, apreciaza ca, asa cum a sustinut si instanta de fond, exista o dispozitie care nu poate fi încalcata, este vorba de art. 194 din Hotarârea de Guvern nr. 1391/2006. În acest articol, la alineatul 1, se precizeaza ca pentru determinarea alcoolemiei se recolteaza doua probe biologice la interval de o ora între prelevari. În cazul refuzului de prelevare a celei de-a doua probe biologice nu se efectueaza calculul retroactiv al alcoolemiei. În apelul formulat de Parchet, acestea se contrazic, pe de o parte, se spune ca nu sunt legale cele dispuse de catre instanta de fond întrucât se apreciaza ca în mod eronat a spus instanta de fond faptul ca ar fi necesare doua prelevari de sânge. Excludere, se spune clar ca sunt obligatorii aceste doua prelevari si în situatia în care cea de-a doua nu se preleva este imposibil de calculat pe baza stiintifica, legala, corecta, calculul retroactiv al alcoolemiei. În aceasta situatie, la Spitalul Judetean Arges valoarea alcoolemiei era de 1,30 gr%0, prin avizarea expertizei de catre Institutul National de Medicina Legala Mina Minovici a fost de 1,10 gr%0, iar în aerul expirat exista o valoare de 0,85 mg./l alcool în aerul expirat. Apreciaza ca în aceasta situatie, în mod corect prima instanta a dispus achitarea inculpatului în baza art. 11 pct. 2 litera a Cod procedura penala raportat la art. 10 lit. d Cod procedura penala, având în vedere faptul ca nu sunt întrunite elementele constitutive ale infractiunii, si anume, lipseste elementul material. Nu se poate spune ca o persoana pentru care nu s-a stabilit în mod legal si aici opereaza prezumtia de nevinovatie care este obligatorie pentru orice inculpat, nu se poate spune ca acesta este vinovat de faptul ca nu i s-a adus la cunostinta ca în mod obligatoriu trebuie sa stea si la a doua proba. I s-a spus ca ar fi necesare doua probe, dar nu i s-a spus ca în mod obligatoriu trebuie sa stea acolo pentru a doua proba. Inculpatul nu a avut cunostinta, a stat la prima proba, i s-a recoltat, dupa 10 minute a plecat acasa, politistii nespunându-i ca este obligatorie aceasta a doua recoltare. Solicita sa se observe ca în 25 de ani de munca inculpatul nu a avut niciun fel de abatere de la lege, nu are niciun fel de cazier judiciar, este o persoana responsabila, beneficiaza de educatie si simt etic, este de o morala în conformitate cu pregatirea profesionala, de aceea solicita respingerea apelului declarat de Parchetul de pe lânga Judecatoria Pitesti si mentinerea sentintei ca legala si temeinica. Reprezentanta Parchetului, având cuvântul în replica, arata ca nu a fost vorba de niciun calcul retroactiv al alcoolemiei. Aparatorul inculpatului, având cuvântul, în subsidiar, solicita retinerea circumstantelor atenuante prevazute de art. 74 lit. a si c Cod penal si art. 76 lit. d Cod penal si aplicarea unei pedepse orientata spre minimul special prevazut de lege. Intimatul – inculpat , având ultimul cuvânt, arata ca este nevinovat. T R I B U N A L U L Asupra apelului penal de fata, deliberând, constata ; Prin sentinta penala nr. 1706 din data de 23.10.2009, pronuntata de Judecatoria Pitesti, a fost achitat, în baza disp.art. 11 pct 2 lit b C.pr.pen. si art. 10 lit d C.pr.pen. pe inculpatul M. F. R. C. , pentru comiterea infractiunii prevazute de art. 87 alin 1 din OUG 195/2002, republicata. S-a dispus ca, cheltuielile judiciare avansate de stat sa ramâna în sarcina statului, în baza art. 192 Cpp. Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta de fond a retinut urmatoarele: La data de 19.02.2008 în jurul orelor 01.20, agentii Politiei Rutiere au fost sesizati cu privire la faptul ca, pe str. Calea Bucuresti din mun. Pitesti, a avut loc un accident rutier soldat cu pagube materiale. În urma solicitarii efectuate a rezultat faptul ca, în accidentul rutier a fost implicat autoturismul cu nr. (...) la volanul caruia se afla inculpatul M. R. C. si autoturismul (...) ce se afla parcat. La fata locului au sosit organele de politie care l-au testat cu aparatul alcool test pe inculpatul M. C. , rezultatul fiind de 0,85 ml/l alcool în aerul expirat. Ulterior, inculpatul a fost condus la Spitalul Judetean Arges pentru a-i fie recoltate probe biologice, rezultând o alcoolemie de 1,30 gr%0 la prima proba (ora 01.55), iar cea de a doua proba nu a mai fost prelevata datorita refuzului inculpatului. Inculpatul recunoaste fapta comisa aratand ca, în noaptea de 18/19.02.2008 între orele 00.00-01.00, a consumat 4 cutii de bere în volum de 0,5 l fiecare. Pentru solutionarea laturii penale a cauzei au fost administrate urmatoarele mijloace de proba: declaratia inculpatului (f. 6 dos.inst. ), înscrisuri (f. 23 , 24,25 dos.inst ), declaratii de martor (f. 26,27, 28,29 dos.inst), avizul INML Mina Minovici-Bucuresti nr. E2/6318/2008 (f. 38 dos.inst), precum si lamuririle scrise emise de INML Mina Minovici-Bucuresti (f. 39-48 dos.inst), înscrisuri medicale anexele 1-3 (f. 13-14 d.u.p. ), buletin alcooltest (f. 11 d.u.p. ), buletin de analiza toxicologica-alcoolemie (f. 12 d.u.p. ), noua expertiza medico-legala privind interpretarea retroactiva a alcoolemiei (f. 6 d.u.p. ). Potrivit art. 87 alin 1 din O.U.G. 195/2002 R, ,, conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de catre o persoana care are o îmbibatie alcoolica de 0,80 gr/l alcool pur în sânge, se pedepseste cu închisoarea de la 1 la 5 ani”. La alineatul 5 al aceluiasi text de lege este prevazut urmatorul text: ,, refuzul, împotrivirea ori sustragerea a conducatorului autovehiculului sau al unui tramvai ori al instructorului auto , aflat în procesul de instruire sau a autoritatii competente, aflat în timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere, de a se supune recoltarii probelor biologice sau a testarii aerului expirat în vederea stabilirii alcoolemiei ori a prezentei de produse sau substante stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, se pedepseste cu închisoarea de la 2 la 7 ani”. Modalitatea de punere în aplicare a dispozitiilor de lege mai sus aratate se face potrivit art. 194 din H.G. 1391/2006: Alin 1, pentru determinarea alcoolemiei se recolteaza doua probe biologice la interval de 1 ora între prelevari. În cazul refuzului de prelevare a celei de-a doua probe biologice nu se efectueaza calculul retroactiv al acoolemiei. Alin 2, refuzul persoanei examinate de a i se recolta ce-a de-a doua proba biologica se consemneaza în procesul verbal de prelevare”. Potrivit înscrisului Anexa 3, fila 12 d.u.p., este consemnat de catre medicul Spitalului Judetean Arges , refuzul explicit al inculpatului de a i se recolta cea de-a doua proba de sânge. Din economia textelor de lege prezentate mai sus , reiese faptul ca, pentru a se determina alcoolemia unei persoane se recolteaza obligatoriu doua probe biologice de sânge la interval de o ora între prelevari. În situatia realizarii unei astfel de proceduri, pe baza valorilor medico-legale stabilite în baza unei constatari medico-legale sau expertize medico-legale o persoana poate fi trasa la raspundere penala pentru comiterea infractiunii prev. de art. 87 alin 1 din O.U.G. 195/2002. Pentru aceasta infractiune legiuitorul a prevazut o închisoare de la 1 la 5 ani. În cazul refuzului de a se recolta cele doua probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei , legiuitorul a prevazut o infractiune distincta pentru o astfel de fapta , respectiv cea prevazuta de art. 87 alin 5 din O.U.G. 195/2002. Si sanctionarea pentru o astfel de fapta penala este prevazuta de legiuitor mai aspru, închisoarea fiind de la 2 la 7 ani, atâta limita minima cât si limita maxima a pedepsei fiind majorate pentru a descuraja pe de o parte sa se refuze stabilirea alcoolemiei si pe de alta parte, pentru ca fapta comisa prezinta un pericol social mai mare decât fapta initiala de conducere sub influenta bauturilor alcoolice întrucât, cu stiinta o persoana procedeaza în aceasta maniera pentru a ascunde si a scapa de raspunderea penala pentru comiterea infractiunii prev. de art. 87 alin 1 din O.U.G. 195/2002. În situatia de fata, instanta a considerat necesar sa lamureasca situatia de fapt, sens în care potrivit art. 124 alin 3 C.pr.pen. a solicitat INML Mina Minovici-Bucuresti sa lamureasca concluziile expertizei nr. 1414/i/2008 privind interpretarea retroactiva a alcoolemiei. INML Mina Minovici-Bucuresti, si a mentinut avizul asupra acestei expertize, precizând faptul ca, nu exista nicio metoda stiintifica de stabilire a unei valori reale a alcoolemiei în alte momente decât cele al prelevarilor de sânge. Rezultatul este teoretic în functie de ipoteza consumului de alcool afirmat . Gradul de relativitate al rezultatului cu cât ambiguitatea consumului de alcool este mai mare, sau datele de calcul sunt mai putin complete (cum este cazul de fata ,lipsa celei de-a doua prelevari ). Instanta a retinut totusi ca, Comisia de Avizare si Control a actelor medico-legale din cadrul INML Mina Minovici-Bucuresti, a avizat o expertiza, respectiv cea cu nr. 1414/i/2008 din 12.09.2008, ce interpreteaza retroactiv consumul de alcool ca fiind actul medical legal în cauza. Or, potrivit art. 194 din H.G. 1396/2006 cel prezentat anterior, calculul retroactiv al alcoolemiei este interzis, deoarece lipseste ce-a de a doua proba de sânge. Ratiunea pentru care exista o astfel de abordare legala în astfel de situatii, este pentru a înlatura dubiul în ceea ce priveste alcoolemia unei persoane în lipsa celei de-a doua probe biologice dar, si pentru a sanctiona mai aspru persoana care se sustrage procedurilor legale privind stabilirea alcoolemiei. Or, în cazul de fata, în cazul refuzului inculpatului M. R. C. de a se preleva cea de-a doua proba, acesta trebuia tras la raspundere penala, pentru comiterea infr.prev.de art. 87 alin 5 din O.U.G. 195/2005 si nu pentru comiterea infr.prev.de art.87 alin 1 din O.U.G. 195/2002. Potrivita art. 336 C.pr.pen. procurorul nu a solicitat în cursul judecatii extinderea procesului penal pentru fapta comisa de inculpatul M. R. C. ca, fiind refuzul de-a se supune recoltarii probelor biologice. De asemenea, initial prin actul de sesizare al instantei, acelasi inculpat a fost trimis în judecata pentru comiterea infr.prev.de art. 87 alin 1 din O.U.G. 195/2002R. În aceste conditii, instanta a constatat ca, inculpatul M. R. C. a fost trimis în judecata pentru o fapta penala, pentru care nu exista probe în conditiile legii, ca a comis aceasta fapta însa, corelativ, exista probe pentru comiterea unei alte fapte penale ce decurge din neexistenta probelor pentru fapta penala pentru care a fost trimis în judecata. Acest lucru se explica sistemic, având în vedere dispozitiile art. 87 alin 1 si alin 5 din O.U.G. 195/2002, în sensul ca, atunci când o persoana refuza prelevarea probelor biologice , ea trebuie trasa la raspundere penala pentru fapta pe care a comis-o, aceea de refuz si nu pentru fapta de conducere sub influenta bauturilor alcoolice care, nu poate fi dovedita deoarece, acea persoana împiedica dovedirea acestei fapte. În conditiile în care, în faza de urmarire penala procurorul l-a trimis în judecata pe inculpatul M. R. C. , pentru o alta fapta si nu pentru cea pe care a comis-o iar, în cursul judecatii, procurorul nu a extins procesul penal, cu privire la fapta comisa instanta se gaseste în situatia de a constata ca pentru comiterea infractiunii prev. de art. 87 alin 1, lipseste latura obiectiva sub aspectul elementului material, sens în care l-a achitat pe inculpatul M. R. C. pentru comiterea acestei infractiuni în temeiul art. 11 pct. 2 lit b C.pr.pen. si art. 10 lit b C.pr.pen. Împotriva acestei sentinte a declarat apel Parchetul de pe lânga Judecatoria Pitesti, criticând-o pentru nelegalitate si netemeinicie, solicitând admiterea apelului, înlaturarea aspectelor de nelegalitate si netemeinicie semnalate, iar pe fond sa se dispuna cu privire la condamnarea inculpatului pentru savârsirea infractiunii retinuta în sarcina acestuia asa cum i se retine în actul de sesizare si anume cea prevazuta de art. 87 alin. 1 din OUG 195/2002, republicata. Examinând sentinta apelata prin prisma motivelor invocate precum si din oficiu, tribunalul constata ca apelul este nefondat. Astfel, din actele si lucrarile dosarului: declaratia inculpatului, înscrisuri, declaratii de martor, avizul INML Mina Minovici-Bucuresti nr. E2/6318/2008, precum si lamuririle scrise emise de INML Mina Minovici-Bucuresti, înscrisuri medicale anexele 1-3, buletin alcooltest, buletin de analiza toxicologica-alcoolemie, noua expertiza medico-legala privind interpretarea retroactiva a alcoolemiei, în mod corect instanta de fond a retinut situatia de fapt în sensul ca la data de 19.02.2008 inculpatul a condus un autovehicul pe drumurile publice având în sânge o îmbibatie alcoolica peste limita legala respectiv 1,30 gr%0 la prima proba (ora 01.55), iar cea de a doua proba nu a mai fost prelevata datorita refuzului inculpatului. S-a facut în mod corect si aplicarea art.194 alin.1 si 2 din HG 1391/2006 în sensul ca în cauza era obligatoriu sa se recolteze si a doua proba iar în situatia prelevarii unei singure probe , nu se efectueaza calculul retroactiv al alcoolemiei. De altfel, fara administrarea obligatorie a celor doua probe biologice la interval de o ora, nu se poate stabili cu exactitate gradul de alcoolemie la data savârsirii faptei, deoarece în cauza nu rezulta daca la prima proba alcoolemia inculpatului era pe curba crescatoare sau curba descrescatoare. Prima instanta a retinut în mod corect faptul ca în cazul refuzului inculpatului de a se recolta cele doua probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, s-a prevazut o infractiune distincta, respectiv infractiunea prev.de art.87 alin.5 din OUG 195/2002. Deci, în cauza pentru a se înlatura orice dubiu în ce priveste alcoolemia inculpatului, se impunea recoltarea celor doua probe biologice, iar în situatia existenta, cea a refuzului inculpatului de a se recolta cea de-a doua proba, se impunea trimiterea în judecata a acestuia pentru infractiunea prev.de art.87 alin.5 din OUG 195/2002 si nu pentru infractiunea prev.de art.87 alin.1 din acelasi act normativ sau exista posibilitatea ca în temeiul art.336 Cod pr.penala, procurorul sa solicite în cursul judecatii extinderea procesului penal pentru infractiunea care sanctioneaza refuzul de a se supune recoltarii probelor biologice. În cauza, asa cum s-a constatat ca instanta de fond, inculpatul M. R. C. a fost trimis în judecata pentru o infractiune pentru care nu exista probe în conditii legale, desi în cauza exista probe pentru savârsirea unei alte infractiuni. S-a retinut în mod corect ca infractiunii prev.de art.87 alin.1 din Codul rutier îi lipseste unul din elementele constitutive, respectiv latura obiectiva sub aspectul elementului material si astfel în mod corect s-a dispus achitarea inculpatului în temeiul disp.art.11 pct.2 lit.b rap.la art.10 lit.d Cod pr.penala. În concluzie, în baza art.379 pct.1 lit.b Cod pr.penala, tribunalul va respinge ca nefondat apelul declarat de Parchetul de pe lânga Judecatoria Pitesti. Va dispune ca, cheltuielile judiciare sa ramâna în sarcina statului. PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII D E C I D E Respinge ca nefondat apelul declarat de PARCHETUL DE PE LÂNGA JUDECATORIA PITESTI, împotriva sentintei penale nr. 1706 din data de 23.10.2009, pronuntata de Judecatoria Pitesti în dosarul nr. 12274/280/2008, intimat – inculpat fiind M. R. C. , fiul lui (...), nascut la data de (...), domiciliat în (...), CNP – (...). Cheltuielile judiciare ramân în sarcina statului. Cu recurs în termen de 10 zile de la pronuntare. Pronuntata în sedinta publica azi, 26 Ianuarie 2010, la Tribunalul Arges - Sectia Penala. PRESEDINTE, JUDECATOR, GREFIER, M. D. , N. G. , A. C. , sursa: http://www.jurisprudenta.com/speta/infrac%C5%A3iuni-privind-circula%C5%A3ia-pe-drumurile-publice-(oug-195-2002)-6z761/